ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ - 2017

Розробка нової стратегії і тактики обґрунтування ТЦУ на 2017!

Світові тенденції 2017 підходів до ТЦУ, деоффшоризации і планування трансакцій.
У 2017 по-новому (рекомендації застосування нових правил):
• Пов'язані особи. Визначення та критерії. • Зміни у контрольованих операціях (КО).• Підвищено показники прибутковості і розміру операцій для визначення ДО.• ДО з залученням незв'язаного посередника (у т. ч. "штучного") між связанныими особами.• ПДВ і ТЦУ. • Правила обґрунтування ціни біржового товару.• Проблеми застосування ТЦУ і практичні рекомендації.• Методи ТЦУ, розрахунок діапазонів по-новому. • Джерела, зміни в пошуку.• Документація до звіту за ТЦУ. Нові 2016 Форма і Порядок складання звіту про КО!• Контроль за ТЦУ, практика перевірок ДФС. Гарантії платникам. • Штрафні санкції.

 

23 лютого 2017 року, КИЇВ, вул. Михайлівська, 1/3
 


Вознюк Олена - Фахівець в галузі трансфертного ценоутворення, податкового структурування інвестицій,  структурування M&A, реструктурування бізнесу, інвестиційних можливостей і бизнес стратегій більш ніж 10-ти річним доствідом та практикой в різноманітних  індустріях,  FMCG, енергетику та нафту & газ, нерухомість.

 

РЕЄСТРАЦІЯ НА СЕМІНАР: 

 https://goo.gl/forms/8IMAtxtsHp9liRCp1

 


 

ПРОГРАМА СЕМИНАРУ:

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗМІНИ на 2018 рік!

 • !!!Контрольовані операції. Умови контрольованих операцій. Критерії повязаності. Показник рентабельності компаній. Операції по придбанню/продажу послуг з низькою додатковою вартістю. Зміни в методах ТЦО: метод чистого прибутку, принцип групування. Трьохрівнева документація! Збільшення інформації по документації по ТЦО. Глобальна документація по ТЦО (майстер-файл). Звіт в розрізі країм міжнародної групи компаній. Підстави для перевірки контрольованих операцій. Самостійне коригування.
 • ! Та багато іншого!

ЗВІТ по ТЦО. Перевірка звіту. ДОКУМЕНТАЦІЯ до ЗВІТУ по ТЦО. Підводні камені. Рекомендації практики.

1. ЗВІТ по ТЦО!

 • Перевірка звіту по ТЦО.
 • ЗВІТ подають всі, в кого є контрольовані операції (КО)!
 • Нові Форма та Порядок складання Звіту про контрольовані операції!
 • Документація та звіт: як подати з урахуванням змін (в т.ч. по Закону № 609)!
 • Складання звіту. Аналіз порядку, затвержденого Наказом МінФіну.
 • Приклад складання Звіту про контрольовані операції. Проблемні питання при заповненні.
 • Приклад складання Додатку ТЦ до декларації по прибутку. Як кореспондується зі звітом по ТЦО?
 • Відображення специфічних операцій у звіті про КО:
 • Проценти за позиками. Роялті за використання об’єктів інтелектуальної власності. Можливість групування контрольованих операцій... 
 • Які документипотрібно мати?

2. ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦО.Як підготувати без помилок та штрафів?

 • Пакет Документів та Додатків до звіту з ТЦО.
 • Приклад розрахунку трансфертної ціни та складання повного комплекту документації.
 • Яку інформацію необхідно розкрити в документації?
 • Застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації в документації по ТЦО.
 • Документацію готують всі, але подають на запит.
 • Як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.
 • Обов’язок подавати інформацію про контрольовані операції у формі додатку до декларації з ППП скасовано.
 • Пакет документаціїдля цілей ТЦО, як підготуватифункціональний аналіз.

3. Функціональний аналіз, економічний аналіз, політика ТЦО.  Аналіз ризиків.

 • Як підготувати?
 • Економічні моделі при складанні пакету документів по ТЦО. 
 • Особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для ТЦО.

4. КОРЕГУВАННЯ. Приклад. Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним.

ШТРАФНІ САНКЦІЇ. Відповідальність за порушення по ТЦО. Нові правила 2016/2017!

 • Нові розміри штрафів. Неподання звітів, документації. Не включення в звіт контрольованої операції. Викривлення інформації...
 • За неподання Звіту (невчасне подання): 300 мінімальних зарплат.
 • За помилки у Звіті, незадекларовані, невключені у Звіті операції: 1% (максимум 300 мін. зарплат). Специфічні ситуації.
 • За помилки у Додатку ТЦ декларації по прибутку.
 • За неподання Документації: 3% (максимум 200 мін. зарплат).
 • Перехідний штраф в 1 грн, до чого застосовується.
 • Застосування ДФС нових штрафів до старих періодів (звіти, документація). Роз’яснення ДФС. Що на практиці.
 • Застосування штрафних санкцій до КО 2015 та 2016 року!

АНАЛІЗ ВСІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА по ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННЮ (ТЦО) за  2016 та з 1.01.2017 року!

5. !Повний аналіз змін (в т.ч. перспективних) Податкового кодексу та інших законодавчих актів.

6. Старі проблеми на новий лад:

 • Робота через посередника-прокладку, текст ПКУ недопоправили: в окремих випадках знову можуть попасти операції між 2-ма резидентами, форвардні ф’ючерсні контракти.
 • "Нестиковки" формулювань оновленого ПКУ: як по-новому порахувати суму для ТЦО.
 • Нові правила по ТЦО 2016 + 2017: по новим правилам під ТЦО попадають ті, чий загальний оборот 50 млн., а з 1 пов’язаним контрагентом від 5 млн. грн. 
 • Подача звіту, документів, процес проведення перевірок по ТЦО: що по новим правилам?
 • Специфіка для посередників при ТЦО.
 • Нові правила перевірок по ТЦО.
 • Позиція МФУ. Чи стануть внутрішні операції контрольованими?

7. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ.

 • Визначення та критерії пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів.
 • Приклад розрахунку прямого та опосередкованого контролю.
 • Уточнення визначення контрольованих операцій між пов’язаними особами з застосуванням «штучних» непов’язаних посередників.
 • Розкриття інформації про пов’язаних осіб.
 • Розширено визначення поняття пов’язаності. Надання позики / фін. допомоги у суттєвому обсязі робить осіб пов’язаними.
 • Можливість самостійного визначення осіб пов’язаними в ТЦО. Наслідки для платників.
 • Право ДФС визначати пов’язаність через суд.

8. КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ. ІДЕНТИФІКАЦІЯ та їх ВИЗНАЧЕННЯ. Нові правила 2017!

 • Зміни 2017! Зміни за 2016 та 13.08.2015 року.
 • Ідентифікація кола операцій для ТЦО.
 • Визначення КО. Критерії визнання контрольованих операцій.
 • Визначення контрольованих операцій звужено до господарських операцій, що впливають на об’єкт оподаткування.
 • Контроль лише щодо операції з нерезидентами. Внутрішні операції поза контролем.
 • Операції з посередниками-нерезидентами. Ігнорування непов’язаних посередників у ланцюгу операцій (в т.ч. якщо вони є "штучними").
 • ПДВ виключено з-під контролю, контролюється тільки ППП для цілей ТЦО.
 • НЕРЕЗИДЕНТИ. Новий перелік «НИЗЬКО-ПОДАТКОВИХ» ЮРИСДИКЦІЙ (НПЮ) від КМУ.
 • В 2015 році діяло 3 переліки НПЮ в ріщ
 • Як застосовувати новий і старі переліки та наступні зміни до нього (виключення Австрії, Мальти, Швейцарії, Сінгапуру, Грузії).
 • В який період Австрія є НПЮ? Чи розповсюджується новий перелік на старі періоди?
 • Чи застосовується ТЦО при роботі з "низько-податковими" суб’єктами, зареєстрованими в "високо-податкових" юрисдикціях?
 • Критерії КО змінено!
 • 50 млн річний дохід + 5 млн. річного обороту з 1 контрагентом. Критерії для подачі звіту та документації тепер однакові.
 • Критерії розповсюджуються на весь 2015 рік.

9. СПІВСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ.

 • Співставність (внутрішня та зовнішня) умов операцій.
 • Визначення внутрішніх та зовнішніх співставних операцій.
 • Критерії співставності. Пріоритетність внутрішніх над зовнішніми співставними операціями.
 • Де їх шукати та як застосовувати. Проблеми пошуку співставних операцій.
 • Корегування для приведення операцій до рівня співставних.
 • Практичні рекомендації.

10. МЕТОДИ ТЦО.

 • Аналіз кожного методу. Вибір сторони для дослідження.
 • Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного по ТЦО).
 • Як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?
 • Пріорітетність методів ТЦО. Встановлено послідовність використання методів по ТЦО.
 • Сутність аналізу, опис процедури, що здійснює підприємство.
 • Аналіз кожного методу (відмінність української версії від ОЕСР). Сфера їх застосування.
 • Ціна та показники рентабельності. Як ключові одиниці в ТЦО. Порядок розрахунку.
 • Складнощі використання методів, що базуються на показниках рентабельності. Вибір виду рентабельності.
 • Метод порівняльної контрольованої ціни – пріоритетний по відношенню до інших методів.
 • Специфічний метод обґрунтування ціни біржового товару. Перелік бірж та біржового товару затверджується КМУ.
 • Зник критерій операції з «низько-податковими» юрисдикціями.
 • Приклади застосування методів ТЦО до операцій (фінансові операції, операції з правами на об’єкти інтелектуальної власності, операції з об’єктами нерухомості та інше).

11. ДІАПАЗОНИ. Зміни.

 • Як рахувати квартилі? Практичні приклади.
 • Визначення діапазону цін та діапазону рентабельності на практичних прикладах. Правила розрахунку.
 • Зміни. У випадку непопадання ціни / рентабельності контрольованої операції в діапазон ціни / рентабельності – ціна / рентабельність визначається на рівні медіани.
 • Порівняння не з усім діапазоном, а з медіаною. Процедура затверджена КМУ.
 • Приклад побудови діапазону ціни / рентабельності по Постанові КМУ.
 • Як рахувати, коли існує всього 2 співставні операції.
 • Небезпечність ситуації, коли існує детальна інформація про ціни на товари в співставних умовах.
 • Можливість використовувати показники 1 співставної операції замість побудови діапазону.

12. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ по співставним операціям.

 • Різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації.
 • Зник поділ на офіційні та неофіційні джерела. Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації для ТЦО.
 • Можливість використання офіційних джерел в 2015.
 • Використання експертизи Держзовнішінформу, баз данних Бюро Ван Дейк (RUSLANA,  AMADEUS тощо).
 • Бази даних для ТЦО: «+» та «–». Для яких методів застосовуються.
 • Внутрішні та зовнішні співставні операції.
 • Цінові експертизи для цілей ТЦО.
 • Практичні рекомендації по пошуку співставних операцій.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЦО.

13. Планування ТЦО та мінімізація ризиків.

14. Внутрішня система контролю за ТЦОяк організувати комунікацію між структурними підрозділами компанії для контролю за трансфертними цінамі та мінімізувати податкові ризики.
Корпоративна цінова політика.

15. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по первинному аналізу господарських операцій на їх відповідність вимогам ТЦО.
Аналіз схеми руху товарів, послуг, грошових потоків. Система ціноутворення з врахуванням вимог до контролюємих угод. Ідентифікація співставних неконтролюємих угод. Можливості корегування внаслідок різних умов угод з врахуванням норм ТЦО.

16. Що потрібно робити, щоб мінімізувати ризики. "Виведення операції з-під ТЦО": законодавство, м/н практика. Приклади. Ризики.

17. Роз’яснення ДФСУ:

 • Уступка прав вимоги (за поставленими товарами) на користь резидента низько податкової юрисдикції.
 • Погашення зобов’язання перед поручителем.
 • Часткове чи повне прощення заборгованості та інше.

ПЕРЕВІРКИ ТЦОКОНТРОЛЬШТРАФИ. Взаэмодія з органами ДФС. Оскарження донарахувань.

Стратегії захисту платника податків. Досвід аргументування рівня цін. Судова практика.

18. ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ ТЦО. Моніторинг.

 • Податкові перевірки ТЦО. Практика перевірок ДФС.
 • Підстави для перевірки: зміни. Порядок та особливості проведення.
 • Максимальний строк перевірки збільшено до 30 місяців!
 • Результати перевірки. Нюанси.
 • Строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років!
 • Судова практика по ТЦО (позитивна та негативна)!
 • 19. Моніторинг КО.
 • Порядок проведення ДФС.
 • Спостереження за цінами та умовами.
 • Аналіз інформації про КО, звітів, документації.
 • Аналіз інформаційних джерел.
 • Опитування-Допит-Інтерв’ю ДФС представників платників податку! Процедура. Результати.

20. Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по ТЦО.

21. КОРИГУВАННЯ. Самостійні, пропорційні, зворотні.

 • Виправлення помилок. Донарахування податкових зобов’язань.
 • Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним. Вимоги до проведення.
 • Закон № 609 скасовує пропорційні та зворотні коригування.
   
 • Чи можуть такі корегування застосовуватися з 2015 року?
 • Корегування щодо операцій 2013 – 2014 років за старими правилами.
 • Застосування до ЗЕД діяльності?

22. ПОГОДЖЕННЯ ЦІН у контрольованих операціях.

 • Процедура.
 • Аналіз передбачених Законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДФС.
 • Порядок узгодження цін затверджено Постановою КМУ.
 • Міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в Україні.

23. Відповідальність за порушення в сфері ТЦО.
Неподача звіту та документації. Невключення КО до звіту. Викривлення інформації в них.

24. ШТРАФНІ САНКЦІЇ по ТЦО. Нові правила 
300 мін зарплат за неподаний звіт. 1% (максимум 300 мін зарплат) за невключення КО в поданий звіт. 3% (максимум 200 мін зарплат) за неподану документацію. Чи застосовуватимуть штрафи до старих періодів, операцій.
Листи ДФС та практичні аспекти. Специфічні ситуації.

 

 1750 грн

обучение,консультации квалифицированных специалистов, ответы на интересующие вопросы,подборки нормативных документов с новейшей информацией, CD-диск с материалами,
возможность общения с коллегами-бухгалтерами, обед в ресторане,кофе-брейк, канцтовары.

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно по телефону:
 
/044/ 227-11-92, 545-71-20, 545-71-19