ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ВП)! Практика виконання судових рішень ДВС + Приватними виконавцями!
25 жовтня 2019 року
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ВП)! Практика виконання судових рішень ДВС + Приватними виконавцями!
Спікер: КУЗЬ Олександр
Вартість участі – 2150 грн
Знижки: Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%! Знижки постійним клієнтам. Знижка при реєстрації через сайт: 3%!

Спікер: КУЗЬ Олександр Родіонович -  екс-Директор Департаменту ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ, приватний виконавець з виконавчого провадження. Доповідач, консультант Ділового клубу по виконавчому провадженню. Адвокат. Заступник Голови Адвокатського об’єднання «VI VATES». Юридичний стаж з 1994 року. Під час роботи в Департаменті ДВС Міністерства юстиції України приймав активну участь в ініціюванні, підготовці та впровадженні концепції удосконалення системи примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), діяльності ДВС, за наслідком чого було здійснено підготовку значної кількості законопроектів про внесення змін до законодавства, що регулює процедуру примусового виконання рішень та функціонування ДВС. Є співавтором Науково-практичного коментаря до законів України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження». В TOP 5 найкращих фахівців України з юридичної практики: виконавче провадження («Юридична газета» 2013).

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

ЧЕРГОВІ НОВЕЛИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ!  В Україні судові рішення виконують також Приватні виконавці!

Закон України «Про виконавче провадження» та
Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Запровадження в Україні інституту приватних виконавців, які будуть здійснювати примусове виконання судових рішень.

Головні зміни у виконавчому провадженні:

1. Примусове виконання рішень покладається на державних і приватних виконавців.

2. Запровадження Єдиного реєстру боржників.

3. За прийняття виконавчого документа до примусового виконання стягувач зобов’язаний заплатити авансовий внесок.

4. При відкритті виконавчого провадження строк для самостійного (добровільного) виконання рішення боржнику не надається.

5. Виконавець при відкритті виконавчого провадження зобов’язаний одразу накласти арешт на майно (кошти) боржника.

6. Після відкриття виконавчого провадження виконавець зобов’язує боржника подати декларацію про доходи та майно.

7. Визначення вартості майна боржника:

 • МОЖЕ здійснюватися за взаємною згодою стягувача та боржника;
 • Якщо такої згоди не досягнуто – для оцінки майна залучається суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання.

8. Реалізація майна боржника здійснюється на електронних торгах.

9. Змінено строки вчинення вагомих виконавчих дій.

10. Контроль (дієвий та оперативний) за виконавчим провадженням:

 • З боку керівних органів ДВС;
 • За діями приватного виконавця.

НОВЕЛИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ. Примусове виконання рішень Приватними та Державними виконавцями!

11. Державні виконавці та приватні виконавці – особи, на яких покладено функції примусового виконання рішень в Україні (далі – виконавці). Їхні права та обов’язки. Оплата праці приватного виконавця: основна та додаткова винагорода.

12. Рішення, що на підставі виконавчих документів, підлягають примусовому виконанню. Вимоги до виконавчих документів.

13. Категорія рішень, виконання яких може здійснюватися приватними виконавцями.

14. Строки у виконавчому провадженні.

 • Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання, поновлення пропущеного строку.
 • Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій.

15. Пред’явлення виконавчого документа в органи ДВС або приватному виконавцю за місцем виконання.

 • Виконавчий округ приватного виконавця.
 • Місце вчинення виконавчих дій державного виконавця, приватного виконавця.
 • Час проведення виконавчих дій.

16. Порядок пред’явлення виконавчого документа до виконання. Сплата авансового внеску.

17. Повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання. 

18. Відкриття виконавчого провадження. Особливості початку примусового виконання.

19. Конфлікт виконання між державним та приватним виконавцем.

20. Порядок надсилання документів виконавчого провадження.

21. Роз’яснення рішень.

 • Відкладення провадження виконавчих дій.
 • Відстрочка, розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання.
 • Зупинення вчинення виконавчих дій та зупинення виконавчого провадження..

22. Розшук боржника та його майна.

23. Повернення виконавчого документа стягувачу, що його видав. Повернення невикористаної суми авансового внеску.

24. Закінчення виконавчого провадження.

25. Наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу.

26. Відновлення виконавчого провадження.

27. Особливості фінансування виконавчого провадження: авансовий внесок, додаткове авансування витрат виконавчого провадження.

28. Порядок звернення стягнення:

 • На кошти та інше майно боржника. Стягнення коштів в іноземній валюті.
 • Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна боржника – фізичної особи.
 • Звернення стягнення на заставлене майно.
 • Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб.
 • Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника - юридичної особи, фізичної особи – підприємця.

29. Заходи примусового виконання: арешт і вилучення майна (коштів) боржника.

30. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника.

31. Зберігання майна, на яке накладено арешт.

32. Зняття арешту з майна.

33. Реалізація арештованого майна. Уцінка нереалізованого майна. Передача нереалізованого майна стягувачу.

34. Виконання рішень немайнового характеру.

35. Звернення стягнення на доходи боржника – фізичної особи.

36. Розподіл стягнутих з боржника сум.

 • Черговість задоволення вимог стягувачів. Порядок виплати стягнутих коштів.

37. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів ДВС.

38. Відповідальність у виконавчому провадженні.
 

СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ!  ВИСВІТЛЕННЯ ОСТАННІХ ТЕНДЕНЦІЙАНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ!
1. Примусове виконання судових рішень через органи Державної виконавчої служби (ДВС) та Приватних виконавців. 

Особливості та проблеми практики стягнення заборгованості в ході виконавчого провадження.

2. Планування роботи з ВП. Розробка алгоритму дій. Передбачення розвитку подій щодо можливості стягнення ще на стадії укладення договору. Чи буде що стягувати? Забезпечення виконання на стадії розгляду справи в суді.
Підстави для затягування. Як їх використовувати та як їм протидіяти?!

3. Законодавче врегулювання. Правові підстави діяльності ДВС. 

4. Взаємовідносини кре­дитора з держвиконавцем, приватним виконавцем. «Супровід» процесу  ВП. Способи ефективного впливу на виконавчу службу.

5. Категорії виконавчих Документів, які підлягають примусовому виконанню органами ДВС. 
Вимоги до виконавчого документу. Наслідки відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого документу, складеного з порушенням.

6. Пред’явлення виконавчого документу до виконання: умови та порядок.
Помилки при пред’явленні виконавчого документу до виконання. Проблеми, їх вирішення.
Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання?

7. Місце відкриття виконавчого провадження. Місце виконання рішень. Відкриття за місцезнаходженням боржника або його майна.
Право вибору - як правильно скористатися? Підвідомче провадження.

8. Відмова у відкритті ВП. Практичні особливості відмови. 

9. Строк початку виконавчого провадження: з якого моменту розпочинається?

10. Самостійне виконання рішення суду боржником. Застереження! Поновлення строку на самостійне виконання. Поширені помилки. 

11. Заходи примусового виконання рішення. Процедура. Практика стягнення. 
• Звернення стягнення на кошти та майно боржника.
• Звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у інших осіб (або належить боржнику від інших осіб).
• Нюанси звернення стягнення на заставлене майноіпотеку.
• Виконання рішень немайнового характеру.

12. Розшук боржника. 

13. Розшук майна. Методи виявлення грошових коштів та іншого майна боржника.
Легалізація інформації, отриманої стягувачем про майно та грошові кошти боржника.

14. Опис та арешт (майна, коштів) боржника. Особливості.
• Прийняття / не прийняття майна в рахунок заборгованості. 
• Арешт майна боржника, заборона його відчуження. Процедурні помилки та їх вплив на  результати провадження (ВП). Небезпеки! Як уникнути помилок?
• Техніка забезпечення збереження арештованого майна. Нюанси передачі майна на збереження.

15. Звільнення майна з-під арешту. 
• Звернення з позовом про виключення майна з акту опису й арешту. Рекомендації. Аналіз практики. 
• Небезпека зняття арешту з майна (активів) у ВП. Що робити, коли боржник недобросовісний?

16. Оцінка майна/активів боржника. 
• Продаж майна/активів. Передача нереалізованого майна боржника стягувачу. 
• Повернення боржнику арештованого майна.
• Порядок оформлення майна. Проблеми. 
• Оформлення прав власності на майно, прийняте в погашення заборгованості.

17. Зміна способу та порядку виконання рішення. Формулювання. Звернення стягнення на інше майно.

18. Порядок виплати коштів стягувачам. Розрахунки з кредиторами.

19. Відкладення здійснення виконавчих дій, відстрочка, розстрочка виконання.

20. Зупинення виконавчого провадження (ВП).

21. Особливості виконавчого провадження (ВП) при стягненні боргу з фізичних осіб.

22. Відповідальність за порушення виконавчого провадження (ВП).
• Нюанси оскарження (в т.ч. судового) дій / бездіяльності виконавця.
• Збитки завдані держвиконавцем.
• Можливість майнової відповідальності за дії/бездіяльність та неефективність провадження?

23. Судова практика.

 

Вартість участі у семінарі: 2150 грн(без ПДВ).

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%! . Знижка при реєстрації через сайт: 3%!

У вартість входить: навчання, консультації кваліфікованих фахівців, відповіді на питання, що стосуються теми семінару, добірки нормативних документів з новітньою інформацією, можливість спілкування з колегами-бухгалтерами, кава-брейк, обід, канцтовари.

День проведення семінару:
пʼятниця

м.Київ, вул.Михайлівська, 1/3

Дата і регламент семінару:
25.10.19, пʼятниця 09:30