Мінімізація податків в 2021 р !!!
8 липня 2021 року
Мінімізація податків в 2021 р !!!
Спікер: Самарченко О., Вознюк О., Андрусяк В., Винниченко А., Карпов Л.,Кравчук А.,Кузнечикова Е.
Вартість участі – 1500 грн
Знижки: За 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

Семинар будет проводиться ДВА полных дня: 8-9  липня  2021 года

Спикеры:   

САМАРЧЕНКО Елена Романовна  - независимый консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, автор многочисленных статей и публикаций в бухгалтерской прессе, ЛУЧШИЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО ОЦЕНКАМ СЛУШАТЕЛЕЙ СЕМИНАРОВ.

ВОЗНЮК Олена - Партнер "NEXIA DK. Auditors & Consultants" (податкові, аудиторські та юридичні послуги). Доповідач, консультант та автор семінарів Ділового Клубу по ТЦУ, міжнародному податковому плануванню та структуруванню. Спеціалізація: трансфертне ціноутворення, податкове структурування інвестицій, структурування M&A, реструктуризація бизнесу, інвестиційні можливості та бізнес стратегії. 15 років досвіду та практики в індустріях (фарма, FMCG, енергетика и нефта&газ, нерухомість). Досвід роботи: провідні міжнародні юридичні та аудиторські фірми. Протягом 2014-2016 президент українського підрозділу МІЖНАРОДНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ (IFA).

ПИЛИПЮК Иванна - Управляющий партнер Международной консалтинговой компании «International Consulting Group». Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам оптимизации работы предприятия, по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж. Юридическая поддержка международного бизнеса.

КАРПОВ Леонід - Head of Tax Department, Crowe Horwath AC Ukraine. Аудитор, к.е.н. Фахівець з податкового консультування. Досвід структурування та практичного втілення схем оптимізації податків, міжнародного планування податків. Податкове планування та структурування бізнесу, аудит. Автор понад 600 публікацій, присвячених проблемам оподаткування, цивільного і господарського права.

АНДРУСЯК Василь - Провідний юрист ТОВ «MG TAX». Спеціалізується у сфері податкового, митного, банківського, корпоративного права, податкового планування, супроводу і врегулювання спорів з органами влади. З 2015р. здійснював представництво підприємств нафтової, аграрної, будівельної, оборонної сфер у спорах з контролюючими органами, проводив due diligence оформлення господарських операцій, в т.ч. ЗЕД, займався податковим плануванням, отриманням роз’яснень контролюючих органів.

КРАВЧУК Анна - Партнер Патентно-юридического агентства «Синергия». Патентный поверенный. Адвокат. Возглавляла 2 года Комитет интеллектуальной собственности Ассоциации адвокатов Украины (ААУ), является членом Ассоциации юристов Украины, членом Правления Всеукраинской Ассоциации патентных поверенных.

ВИННИЧЕНКО Анна Александровна - Управляющий партнер Адвокатского объединениия «WinnerLex». Ведение судебных дел, налоговая и хозяйственная практики, корпоративное, контрактное, торговое право, строительство, ВЭД.

Программа вебинара:

1 ДЕНЬ (2 березня) Самарченко Е.Р.

 

Закон «о противодействии легализации…» и его организационно-учетные последствия.

1. Увеличение «пороговой» суммы для финмониторинга:

2. Ограничения при проведении наличных расчетов:

Минимизация, оптимизация и планирование налога на прибыль!

1. Связь расходов с наличием / отсутствием деловой цели операции.

  каких предприятий и каких операций это касается.

Как при необходимости подтвердить наличие деловой цели операции.

  в налоговых расходах «нехозяйственных» затрат (корпоративные праздники, подарки и прочее).

1.   Залучення обігових коштів:

Безвідсоткова фінансова допомога від засновників і не тільки. Допомога з терміном  повернення більше 1 року - проблематична операція при перевірці! Як уникнути дисконтування, використовуючи умови договору

Практика перевірок та варіанти захисту від нарахування доходів.

Кредити/позики. Податкові наслідки отримання (в тому числі від нерезидентів). Дисконтування та відображення доходів за довгостроковими кредитами (відсотковими кредитами). При яких умовах можливо уникнути дисконтування

Нові податкові правила розрахунку коригування відсотків, нарахованих на користь будь-якого кредитора-нерезидента. 

Кредити юридичних осіб та депозити фізичних осіб. Як через поруку або відступлення права вимоги (передачі боргу) закрити борги. Оподаткування операцій і потенційна небезпека виникнення пдфо та військового збору.

Операції з надання/отримання забезпечень та гарантій (ані доходів/витрат, ані пдв). Як правильно сформулювати умови договорів

Штрафні санкції в обліку

2.  Договори комісії та доручення:

Помилки при роботі з посередницькими договорами, в тому числі за участю фізичних осіб - підприємців.

Використання посередницьких договорів для уникнення податкових коригувань (зменшення загальної суми нарахованого доходу, збереження статусу «малого» підприємства, перенесення періоду визнання доходів).

Деякі питання визнання податкових зобов’язань та податкового кредиту з пдв

3.  Операції з необоротними активами:

Прискорена амортизація як законний варіант збільшення витрат.

Безоплатні необоротні активи. Що вигідніше «знайти» об'єкт  або отримати в подарунок? Як відобразити такі об’єкти в обліку

Бухгалтерська дооцінка основних засобів як механізм збільшення чистих активів. Для яких підприємств дооцінка може збільшити податкові витрати?

Збільшення вартості активів, з метою уникнення «зв'язку» з нерезидентом.

Продаж необоротних активів (в тому числі за мінімальними цінами). Що бажано зробити перед продажем, щоб заощадити на податках (прибуток, пдв, пдфо). Коли і для чого бажано проводити  оцінку майна?

Ліквідація необоротних активів «з користю» для витрат і пдв. Які документи повинні бути для підтвердження ліквідації і як їх правильно скласти.

4.  Операції з запасами (товарами, сировиною, матеріалами):

Перейменування товару (як на етапі придбання, так і на стадії продажу покупцеві).  

Продаж товарів з «прив'язкою» ціни до валютного еквівалента. Необхідні та бажані застереження в договорах. Зміна доходів/витрат та перерахунок податкових зобов'язань/податкового кредиту з пдв: в які періоди і як правильно робити. 

Яка альтернатива складному механізму перерахунку цін? Аналіз договорів товарного кредиту (юридичний та бухгалтерсько-податковий аспект).позитивні та негативні аспекти договору товарного кредиту.

Демонстраційні заходи (дегустації), безкоштовні роздачі в рекламних цілях. Що це таке: безмежні витрати або «головний біль». В яких випадках та при яких умовах можливо уникнути нарахування податкових зобов’язань з пдв

Уцінка невикористаних і списання зіпсованих товарів: виконання вимог бухгалтерських стандартів зі збільшенням податкових витрат.

Реорганізація підприємств як спосіб «позбутися» активів/зобов'язань без податкових наслідків.

Експорт товарів і послуг. З якими покупцями невигідно працювати з 2020 року? Нові податкові коригування. Як уникнути збільшення оподатковуваного прибутку.

5.  Операції з заборгованостями (сумнівними, безнадійними, прощеними):

Визначення моменту прощення боргів. Як можна відстрочити списання боргів?

Дохід від списання кредиторської заборгованості. Оптимальний період визнання доходів для підприємств, що подають щоквартальні декларації з податку на прибуток.

Коригування пдв. Коли воно необхідне, і як це правильно зробити

Прощення боргу власником компанії: бухгалтерські особливості, які безпосередньо впливають на податковий облік. Особливості прощення боргу за процентними позиками.

Анализ законных методов, направленных на оптимизацию налога на добавленную стоимость.

1. База налогообложения при поставке:

 готовой продукции (работ, услуг).

Как производителю обосновать обычные цены?

Что считать обычной ценой при бесплатных раздачах (в т.ч. В рекламных целях).  покупных товаров.

Что считать ценой приобретения?

Возможности уменьшения цены приобретения в учете  необоротных активов.

Как законно уменьшить базу налогообложения - остаточную стоимость продаваемого объекта.

2. Рекламные бесплатные раздачи товаров/готовой продукции:

  что вообще относится к понятию «товар» и как это трактует налоговая.

Какие существуют варианты раздачи каких-либо запасов без «ндс-заморочек».

Как правильно предприятию составить внутренние документы  в каких случаях бесплатные раздачи не приводят к возникновению дохода и ндс?

  если доначисление ндс все же необходимо, то как это правильно сделать?

Какую базу налогообложения выбрать и на что обратить внимание.

3. Заходи з охорони праці як спосіб виправдати «господарські» витрати та підтвердити податковий кредит з пдв:

Які нормативні акти слід використовувати. Які саме витрати і в яких обсягах можна «підтягнути» до витрат на охорону праці. Документальне оформлення.

4. Корректировки ндс при списании задолженности:

 в каких случаях этого можно не делать?

если все же ндс подлежит корректировке, то как ее провести.

Варианты, предлагаемые налоговиками: насколько они соответствуют нормативным документам.

5. Применение необлагаемых ндс-операций в целях уменьшения налоговой нагрузки по ндс:

  насколько это целесообразно. Налоговые последствия осуществления без-ндсных операций.

   правильное распределение расходов и доходов по облагаемым, льготируемым операциям и операциям, которые не являются объектом налогообложения по ндс.

6. Услуги с нерезидентами.

  влияние места поставки услуг на оптимизацию ндс.

  нюансы для рекламы, инжиниринга, консультационных услуг, международные транспортные перевозки и экспедирование...

  статус и место регистрации заказчика.

 изменение законодательства в части определения места поставки посреднических услуг с нерезидентами.

На что стоит обратить внимание.

7. Необлагаемые выплаты (в т.ч. Штрафы). Использование для оптимизации налогов.

8. Отсрочка платежей в бюджет с помощью условий договора.

 хранение. Давальческая переработка. Товарный кредит.

9. Реорганизация предприятий как способ «избавления» от активов/обязательств без налоговых последствий.

 

Отношения «единоналожник-предприятие».

1.  Взаємовідносини з підприємцями (в тому числі з платниками єдиного податку)

З якими платниками єдиного податку може співпрацювати звичайне підприємство. Чи повинне підприємство перевіряти види діяльності платника єдиного податку і які ризики при виявленні «відхилень».

Відносини з підприємцями, які діють як «прошарок» між компанією та нерезидентом.

Останні законодавчі зміни, які усувають зручну схему роботи.

Ризикові операції. Які операції з платниками єдиного податку можна класифікувати як «ризиковані». Основні претензії з боку податкових органів.

Регулярні господарські відносини з підприємцями. Ризики того, що такі відносини можуть бути прирівняні до трудових відносин.

 

Зарплатные налоги.

2.  Безоплатне надання коштів, товарів, послуг різним особам, в тому числі неприбутковим організаціям:

Розрахунок витрат різними категоріями платників податку на прибуток.

Подарунки фізичним особам. Як правильно розрахувати базу для пдфо і військового збору, щоб з бюджету були сплачені правильні суми, а фізична особа фінансово не постраждала.

Як вигідніше здійснювати благодійні витрати неприбутковим організаціям, якщо компанія не має оподатковуваного прибутку?

3.  Оподаткування деяких виплат фізичним особам.

Допомога на санаторно-курортне лікування (медичне обслуговування, медикаменти і т.д.) Як альтернатива подарункам і медичному страхуванню. Умови звільнення від оподаткування.

Витрати на відрядження (добові) замість заробітної плати торгових представників та інших співробітників, робота яких передбачає поїздки. Чим вигідніше оформлення відрядження, документальне оформлення.

Благодійна допомога (цільова та нецільова): кому і в якій сумі виплачується? Найменування платежу як забезпечення ненарахування податків. Як правильно скласти первинні документи.

Користування майном фізичної особи: сплата орендної плати або компенсації (як вибрати найкращий варіант). Юридичне оформлення, сума, витрати (в тому числі пов'язані з утриманням майна). Позичка (безкоштовне користування): плюси і мінуси, законодавча база, оподаткування.

Протидія ДПС  оптимізації в 2021.

Як відпрацьовуються схеми роботи? Мінімізація ризиків.

1. Самостійна перевірка контрагента: як провести і навіщо вона потрібна.

2.Тіпологіі «сумнівних» схем (практика ДПС, Держфінмоніторинг). Недійсність договорів: суд.практіка. Визнання угод нікчемними, фіктивними: наслідки. Нереальні і безтоварні операції. Як фіскали відображають в актах перевірок нереальні господарські операції? Чому кожна ланка в схемі має відповідати всіма ознаками самостійного суб'єкта?

3. Як виявляти ризики в господарській операції? Як ДПС відстежує схеми оптимізації податків і роботу компаній-оптимізаторів. Програмний комплекс "податковий блок" - робота Вашого підприємства як на долоні. Блокування операцій фінансовим моніторингом банку. Ризики з боку правоохоронних органів. Аналіз кадрових ризиків. Контрагенти. Явні і приховані загрози. Критерії вигодонабувача.

4. Що потрібно враховувати в договорах з контрагентами для мінімізації податкових ризиків. Система фіксації господарських операцій. Грамотна фіксація господарських операцій - запорука успіху доведення позиції суді.

5. Як ДПС вибирає собі жертву і як не потрапити в план-графік? (Наказ Мінфіну №723)

6. Комплексний контроль податкових ризиків з ПДВ (Наказ ДС №543)

7. Лист НБУ «Рекомендації относительно ознака ризиковості операцій». Готівкові операції під контролем. Ознаки ризику. Оскарження результатів перевірки.

8. Акт податкової: чи потрібно писати заперечення.

9. Податкове повідомлення-рішення (ППР): способи оскарження.

10. Адміністративне оскарження ППР: чи потрібно витрачати час?

11. Судовий шлях оскарження податкових повідомлень-рішень.

12. Роль бухгалтера в оскарженні рішень фіскалів

13. Судова, апеляційна, податкова практика зі спірних питань: витрати, податковий кредит (ПК) ... Помилки платників.

BEPSовські реалії.

1. Вплив MLI і «Закону 1210» на операції з нерезидентами.

a). Нові ризики українського оподаткування (18%) для нерезидентних компаній - розширення критеріїв для статусу постійного представництва, зміна концепції резіденства для юридичних осіб (керована з України = резидент України).

b). Нові правила застосування Угоди про уникнення подвійного оподаткування (СоІДН). - Як на застосування СоІДН з 2021 впливає МLI? Що це за інструмент і як його ратифікували і застосовують в світі і в Україні? Тест основної мети (PPT) і тест обмеження вигод (S-LOB). - Уточнення визначення бенефіціарного власника доходів для цілей податку на репатріацію (для транзиту доходів, зокрема) - Нові правила застосування з 2020 СоІДН з Кіпром і Великобританією. Введення оподаткування непрямої продажу української нерухомості нерезидентним продавцем. Оподаткування кіпрських продавців ЦБ / КП українських компаній. Очікувані зміни інших СоІДН. - У яких випадках можливі пільгові ставки для холдингових структур, схем з процентними позиками і роялті, в яких беруть участь українські резиденти.

c). Інші прийняті деоффшорізаціонние заходи в Україні (Закон 1210), не пов'язані із застосуванням CоІДН і ТЦО. Терміни їх вступу в силу - Розширення сфери застосування ділової мети на нерезидентів з країн без СоІДН - Збільшення податкового навантаження з податку на прибуток при продажі на користь «низькоподаткових» нерезидентів - Введення оподаткування нерезидентів (15%) при продажу ЦП / КП з української складової, включаючи оподаткування нерезидентів при непрямої продажу української нерухомості - Звичайні ціни при продажу / покупки інвестиційних активів в операціях з пов'язаними або «низькоподатковими» нерезидентами - Конструктивні дивіденди та їх оподаткування

d). В яких випадках українські КІФ можуть бути альтернативою іноземним офшорам.

2. Структурування особистих активів і інвестицій в еру AML, CRS, CFC

a). Перспективи нульового декларування (амністія капіталів) щодо законопроектів 1 232 і 1232-1: предмет спецдекларірованія, податкові ставки, виключення (полегшений амністуються мінімум), бонуси і ризики можливої податкової амністії

b). 2021 - початок запуску правил КІК в Україні: - Визначення контролюючої особи для правил КІК, пороги володіння. Хто підпадає під критерії «фактичного контролю»? Чи є ризики для українських бухгалтерів, керівників іноземними рахунками своїх бенефіціарів? Правила КІК в відношення фондів і трастів та ін. - Податок з доходів фізичних та особливості розрахунку скоригованого прибутку КІК - Пороги прибутковості для визнання КІК. Коли не виникає оподаткування КІК? - Ставки ПДФО для бенефіціарів КІК і умови їх застосування - Вимоги щодо подання повідомлень і звітності по КІК. Санкції за порушення правил КІК - Як уживатися з правилами КІК після їх впровадження в Україні c). Перспективи впровадження в Україні автоматичного обміну фінансовою інформацією за стандартом CRS

d). Варіанти мінімізації ризиків автоматичного обміну і правила КІК Глобальна прозорість і боротьба з ухиленням від сплати податків - що робити далі.

1. Огляд європейських директив, спрямованих на боротьбу з ухиленням від сплати податків та відмиванням грошей.

• Вплив директив на ведення міжнародного бізнесу українським бізнесом.

• Реструктуризація з метою відповідності новим європейським вимогам.

2. Beps план, його вплив на міжнародні правила ведення бізнесу.

3.Многосторонняя конвенція в сфері угод про уникнення подвійного оподаткування (mli).

4. Глобальний інформаційний обмін податковою інформацією за стандартом common reporting standard (crs).

• Україна не бере, але чим це може загрожувати українському бізнесу.

• Дії України щодо впровадження міжнародних стандартів глобальної прозорості.

5. Що робити далі? Які кроки зробити, щоб гідно увійти в нову епоху глобальної прозорості. 

 

Актуальні практичні рекомендації щодо податкового структурування з використанням іноземних юрисдикцій.

Мета міжнародного структурування. Приклад ефективної структури:

• 2 холдингові компанії: 1-я для операційної діяльності, 2-я для володіння акціями компаній-власників істотних активів групи (поділ ризиків), найбільш популярні юрисдикції для створення холдингових компаній

• Торгові компанії, найбільш популярні торгові юрисдикції в ЕС і Азії

• Фінансова та IP компанії, популярні юрисдикції

 • Персональні холдингові компанії для гнучкості управління, найчастіше офшорні компанії, можливі варіанти Аналіз грошових потоків в рамках структури, оподаткування на кожному етапі. Аналіз найбільш істотних проблемних аспектів:

• Одержувач доходу повинен бути податковим резидентом

•Одержувач повинен бути бенефіціарним власником одержуваних доходів (огляд української судової практики)

• Необхідно враховувати правила трансфертного ціноутворення при операціях з пов'язаними особами та компаніями, зареєстрованими в низькоподаткових юрисдикціях

 • Обмеження при придбанні товарів / робіт / послуг у контрагентів з низькоподаткових юрисдикцій

• Вимоги про бізнес присутності (substance requirement)

• Директиви ЄС: PARENT-SUBSIDIARY DIRECTIVE, INTEREST AND ROYALTY DIRECTIVE

 • План BEPS

• Обмін податковою інформацією Як перейти від сьогоднішньої структури до нової структури. Практичні рекомендації.

• Оптимізація податків за рахунок об'єктів інтелектуальної власності.

• Роялті. зміни 2021

• Платежі за об'єкти інтелектуальної власності - завжди роялті?

• Вплив роялті на оподаткування податком на прибуток і ПДВ.

• Виплата роялті фізичній особі або фізичній особі - підприємцю - кому вигідніше платити?

• Виплата роялті нерезидентам - завжди за рахунок доходу?

• Бенефіціарний одержувач роялті - як ідентифікувати?

• Податок з доходів нерезидентів - хто, коли і за яких обставин платить?

• Листи фіскальних органів і судова практика в податкових суперечках щодо роялті: основні тенденції. 

        Украинское налоговое законодательство весьма заслуженно поддают критике практически все, кто имеет отношение к уплате налогов: руководители, бухгалтеры, юристы, аналитики, да и сами разработчики законодательных норм. Однако даже такое несовершенное законодательство имеет целый ряд норм, которые позволяют бизнесу сохранить оборотные средства, не переплачивая излишние налоги. Главное, знать о таких нормах и правилах, и уметь ими пользоваться, не страшась гнева контролеров.

        Предлагаемый вашему вниманию семинар как раз направлен на системный анализ требований Налогового кодекса, правил бухгалтерского учета, который позволит посмотреть на привычные операции с несколько нестандартной точки зрения, выбрать варианты осуществления операций с меньшей налоговой нагрузкой, не нарушая требований налогового законодательства!

Все вопросы рассматриваются с учетом изменений налогового законодательства на дату семинара!
 

Вартість участі у дводенному вібінарі: 2750 грн(без ПДВ).

Один день участі увебінарі - 1500 грн(без ПДВ). .

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

Для учасників вебінару:

 • участь у on-line ВЕБІНАРІ або семінарі (на вибір);
 • 6 + 6 + годин навчання на вебинарі онлайн / семінарі в залі (на вибір);
 • консультації (в т.ч. індивідуальні) експертів;
 • відповіді на запитання (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
 • АНАЛІТИЧНІ та ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ.

Вартість участі у дводенному семінарі: 3750 грн(без ПДВ)

2570 грн.: 1 день семінару (на вибір)

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%! 

Для учасників семінару (додатково):

 • обід в ресторані;
 • кава-брейки (вранішня кава, чай, смаколики + в кожній перерві);
 • можливість живого спілкування зі спікерами та колегами, обмін досвідом;
 • набір ділових аксесуарів;
 • сертифікат.

Звертаємо увагу!

 • Кількість учасників в залі обмежена. Реєструйтесь заздалегідь. Бронь місць підтверджується оплатою!
 • Площа ЗАЛУ 345 м2! Всі вимоги дистанції та безпеки будуть дотримані.

У вартість входить: навчання, консультації кваліфікованих фахівців, відповіді на питання, що стосуються теми семінару, добірки нормативних документів з новітньою інформацією, можливість спілкування з колегами-бухгалтерами, кава-брейк, обід, канцтовари.

 

Семінари для бухгалтераце хороша платформа для отримання корисної інформації.
Бухгалтерські семінарице якісне отримання новин про актуальні зміни в бухгалтерії.
Оподаткування, ПДВ, податок на прибуток та зарплатні зміни та оновлені форми ЄСВ та ін. - це ключові аспекти бухгалтерського обліку та звітності,які коригуються державною владою.
Наші семінари в Києві дозволяють отримувати найсвіжішу інформацію про зміни в податковому обліку.
Виїзні семінари в Одесі та Карпатах дають можливість не лише навчатися, але й якісно відпочивати.

День проведення семінару:
четвер

м.Київ, вул.Михайлівська, 1/3

Дата і регламент семінару:
08.07.21, четвер 09:30